Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Kancelaria Sejmiku
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
tel. 061 62 67 030
fax 061 62 67 031